Skip to content

Δήλωση Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Τι είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Προσβάσιμος ιστότοπος είναι αυτός που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του χωρίς δυσκολία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και που χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ή υλικό.
Για παράδειγμα, ένας προσβάσιμος ιστότοπος σάς επιτρέπει να:

 • Πλοηγηθείτε με συνθέσεις φωνής ή οθόνες Braille (χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τυφλούς ή χρήστες Διαδικτύου με προβλήματα όρασης).
 • Προσαρμόσετε την εμφάνιση του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες σας (μεγέθυνση χαρακτήρων, τροποποίηση χρωμάτων κ.λπ.).
 • Πλοηγηθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, μόνο με το πληκτρολόγιο ή μέσω οθόνης αφής.
 • κλπ.

Για να γίνει αυτό, ο ιστότοπος πρέπει να πληροί αυστηρά πρότυπα κατά τον σχεδιασμό και τις ενημερώσεις του.

Δήλωση Προσβασιμότητας

Η TotalEnergies Marketing Hellas S.A. αναλαμβάνει να καταστήσει την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, το intranet και το extranet και τα πακέτα λογισμικού της προσβάσιμα σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου αριθ. 2005-102 της 11ης Φεβρουαρίου 2005.
Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζει την ακόλουθη στρατηγική και ενέργειες:

Αυτή η δήλωση προσβασιμότητας ισχύει για τον ιστότοπο https://services.totalenergies.gr/

Κατάσταση συμμόρφωσης

Η TotalEnergies Marketing Hellas S.A., https://services.totalenergies.gr/  συμμορφώνεται εν μέρει με τις Γενικές Οδηγίες Προσβασιμότητας (RGAA), έκδοση 4.1 λόγω των μη συμμορφώσεων και εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Αποτελέσματα δοκιμών

Ο ιστότοπος https://services.totalenergies.gr/  έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το TotalEnergies εργοστάσιο ιστοσελίδων, το οποίο επιτρέπει στην TotalEnergies να δημιουργήσει πολυάριθμους ιστότοπους από την ίδια δομή. Όλα τα στοιχεία που μπορούν να δημοσιευτούν από αυτό το εργοστάσιο ιστοσελίδων είναι ορατά μέσω μιας σελίδας επίδειξης.
Το εργοστάσιο ιστοσελίδων έχει υποστεί εκτεταμένες εργασίες προσβασιμότητας, πράγμα που σημαίνει ότι η δομή όλων των ιστότοπων που έχουν σχεδιαστεί από το εργοστάσιο έχει το ίδιο επίπεδο προσβασιμότητας με τον επιδεικνυόμενο.
Η διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης RGAA για κάθε έναν από τους 194 ιστοτόπους που δημιουργήθηκαν (και περισσότεροι που θα δημιουργηθούν) από το εργοστάσιο ιστοσελίδων αποτελεί δυσανάλογο βάρος.
Συνεπώς, ο έλεγχος συμμόρφωσης που διενεργήθηκε από το Atalan, πραγματοποιήθηκε στη σελίδα επίδειξης, τον ιστότοπο έκθεσης για το εργοστάσιο ιστοσελίδων και αποκάλυψε ότι:

 • Το 76% των κριτηρίων της έκδοσης RGAA 4.1 πληρούνται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος δεν περιελάμβανε έλεγχο του συντακτικού περιεχομένου της ιστοσελίδας (άρθρα, ειδήσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.). Προκειμένου να εγγυηθεί ένα καλό επίπεδο προσβασιμότητας για το συντακτικό περιεχόμενο, η TotalEnergies έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Επαλήθευση ότι η διεπαφή ενημέρωσης του περιεχομένου επιτρέπει την προσβάσιμη μεταφόρτωση περιεχομένου και ενσωμάτωση της προσβάσιμης εισαγωγής βοήθειας.
 • Ενσωμάτωση όλων των κανόνων προσβασιμότητας στον βοηθητικό οδηγό που παρέχεται στις συντακτικές ομάδες.
 • Εργαστήρια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου.
 • Πραγματοποιήθηκαν τυχαίοι έλεγχοι από την ψηφιακή διακυβέρνηση σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου των ιστότοπων -σχεδιασμένων στο εργοστάσιο ιστοσελίδων- με προειδοποιήσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές ιστότοπων όταν εντοπίζεται μη προσβάσιμο περιεχόμενο.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μη συμμόρφωση

Τα ακόλουθα κριτήρια προσδιορίστηκαν ως μη συμμορφούμενα κατά τον έλεγχο προσβασιμότητας της σελίδας επίδειξης:

 • 1.2 Αγνοείται σωστά κάθε διακοσμητική εικόνα από την τεχνολογική βοήθεια;
 • 2.1 Κάθε online πλαίσιο έχει τίτλο πλαισίου;
 • 3.2 Σε κάθε ιστοσελίδα, η αντίθεση μεταξύ του χρώματος του κειμένου και του χρώματος του φόντου είναι αρκετά υψηλή (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις);
 • 3.3 Σε κάθε ιστοσελίδα, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα στοιχεία διεπαφής ή στα στοιχεία γραφικών που φέρουν πληροφορίες έχουν αρκετή αντίθεση (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις);
 • 7.1 Εάν είναι απαραίτητο, κάθε σενάριο είναι συμβατό με τη βοήθεια της τεχνολογίας;
 • 7.3 Είναι κάθε σενάριο ελεγχόμενο από το πληκτρολόγιο και από όλες τις συσκευές κατάδειξης (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις);
 • 8.7 Σε κάθε ιστοσελίδα, κάθε αλλαγή γλώσσας υποδεικνύεται στον πηγαίο κώδικα (εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις);
 • 8.9 Σε κάθε ιστοσελίδα, οι ετικέτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς παρουσίασης. Τηρείται αυτός ο κανόνας;
 • 9.1 Σε κάθε ιστοσελίδα είναι δομημένες οι πληροφορίες με την κατάλληλη χρήση της επικεφαλίδας;
 • 9.2 Σε κάθε ιστοσελίδα είναι η δομή συνεπής (εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις);
 • 10.1 Χρησιμοποιούνται φύλλα στυλ για τον έλεγχο της παρουσίασης πληροφοριών στον ιστότοπο;
 • 10.10 Σε κάθε ιστοσελίδα, οι πληροφορίες δεν πρέπει να δίνονται μόνο από το σχήμα, το μέγεθος ή τη θέση. Εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας με ουσιαστικό τρόπο;
 • 11.9 Είναι σχετικός ο τίτλος κάθε κουμπιού σε κάθε φόρμα (εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων);
 • 11.13 Μπορεί να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της φόρμας εισαγωγής για να διευκολύνει την αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων χρήστη;
 • 13.3 Σε κάθε ιστοσελίδα, εάν είναι απαραίτητο, κάθε έγγραφο που έχει ληφθεί έχει μια προσβάσιμη έκδοση (εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων);

Εξαιρέσεις για δυσανάλογο βάρος

 • Η διόρθωση σφαλμάτων εγκυρότητας κώδικα (κριτήριο 8.2) έχει ποσοτικοποιηθεί και εκτιμηθεί ως δυσανάλογο βάρος στην τρέχουσα κατάσταση της πλατφόρμας.
 • Τα ακόλουθα στοιχεία, διαθέσιμα στο εργοστάσιο ιστοσελίδων (σημειώστε ότι αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν απαραίτητα σε αυτόν τον ιστότοπο) δεν ελέγχθηκαν επειδή χρησιμοποιήθηκαν σπάνια ή δεν διορθώθηκαν επειδή η διόρθωση αντιπροσώπευε πολύ μεγάλο βάρος σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης αυτών των συστατικών:
  • Μπλοκ ήχου (μη συχνή χρήση, μη λειτουργική)
  • Slider δημοσιεύσεων (μη συχνή χρήση, καταδικασμένο να εξαφανιστεί)
  • Συγκριτικός πίνακας (μη συχνή χρήση, προγραμματισμένος να επανασχεδιαστεί)
  • Υπό όρους έρευνα (μη συχνή χρήση, μη λειτουργική)
  • Σελίδα με λίστα φιλτραρίσματος (δυσανάλογη επιβάρυνση)

Περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε υποχρεώσεις προσβασιμότητας

 • Εργαλείο διαχείρισης cookies Tealium
 • AddThis κουμπιά κοινής χρήσης
 • Σύστημα Google ReCaptcha
 • Αναπαραγωγή βίντεο Damdy (Wedia)

Κατάρτιση αυτής της δήλωσης προσβασιμότητας

Αυτή η δήλωση δημιουργήθηκε στις 12/04/2021.
Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του ιστοτόπου https://services.totalenergies.gr/

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • ARIA
 • CMS Drupal

Δοκιμαστικό περιβάλλον
Οι έλεγχοι απόδοσης περιεχομένου πραγματοποιήθηκαν με βάση τους συνδυασμούς που παρέχονται από το RGAA 4.1, βάσει αναφοράς, με τις ακόλουθες εκδόσεις:

 • Firefox 86
 • NVDA 2020.3
 • JAWS 2020
 • Android Talkback

Εργαλεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας

 • Αναλυτής Αντίθεσης Χρώματος
 • Εργαλεία ανάπτυξης Firefox
 • Web Developer (επεκτάσεις Firefox)

Σελίδες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο συμμόρφωσης.
Το δείγμα στο οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές σελίδες που ορίζονται από την RGAA.

 1. Αρχική
 2. Επικοινωνία
 3. Νομικοί όροι
 4. Προσβασιμότητα
 5. Χάρτης ιστοτόπου
 6. Cover με ένα Link (carrousel)
 7. Digital graphic chart
 8. Audit blocks
 9. Ακολουθήστε μας
 10. Επιχειρηματικό άρθρο
 11. Σελίδα ειδήσεων
 12. Λίστα ειδήσεων
 13. Αποτελέσματα αναζήτησης που περιλαμβάνουν τον όρο «TotalEnergies»
 14. Συχνές ερωτήσεις
 15. Παρουσίαση του TotalEnergies Web Factory

Ανατροφοδότηση και επαφή

Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο ή μια υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της TotalEnergies Marketing Hellas https://services.totalenergies.gr/  για να κατευθυνθείτε σε μια προσβάσιμη εναλλακτική λύση ή να λάβετε περιεχόμενο σε άλλη μορφή.

 • Στείλτε ένα μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]
 • Επικοινωνήστε με την TotalEnergies S.E. - Tour Coupole, 2 place Jean Millier, Arche Nord - Coupole/Regnault, 92078 Paris -La Défense Cedex, Γαλλία

Διορθωτικά μέτρα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία στην ακόλουθη περίπτωση.
Έχετε ειδοποιήσει τον διαχειριστή ιστότοπου για έλλειψη προσβασιμότητας που σας εμποδίζει να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες στην πύλη και δεν έχετε λάβει ικανοποιητική απάντηση.

 • Στείλτε ένα μήνυμα στον υπερασπιστή των δικαιωμάτων (Défenseur des droits)
  [https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/]
 • Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της υπεράσπισης δικαιωμάτων (Défenseur des droits) της περιοχής σας
  [https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues]
 • Αποστολή επιστολής (δωρεάν, χωρίς σφραγίδα)

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07.