Skip to content

FAQ AdBlue®

1. Τι είναι το AdBlue®?

Το AdBlue® είναι υδατικό διάλυμα που αποτελείται από 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας* και 67,5% απιονισμένο νερό (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241). ˜

Η ουρία παράγεται συνθετικά από αμμωνία και CO2 ( διοξείδιο του άνθρακα).

Το AdBlue® χρησιμοποιείται σε βαρέα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία SCR όπως φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 σε ορισμένα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα.

Βιοδιασπώμενο, διαλυτό στο νερό και άχρωμο, το AdBlue® κρυσταλλώνεται στους -11 °C και αποσυντίθεται σε αμμωνία από τους 80 °C  (ίχνη από τους 30ο C).

To AdBlue® είναι σήμα κατατεθέν του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανιών (German Association of Automobile industry, VDA).

* Τι είναι η ουρία?

Η ουρία (με χημικό τύπο: CO(NH2)2 ) είναι προϊόν της αγροχημικής βιομηχανίας και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή λιπασμάτων. Παράγεται από αμμωνία (ΝΗ3) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Όταν θερμαίνεται, αποσυντίθεται σε αέρια αμμωνία και υπό αυτή τη μορφή μπορεί να μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου (NOx ) σε άζωτο και σε νερό ( Ν2, Η2Ο) .

 

2. Ποια είναι η χρήση του AdBlue®?

Το AdBlue® σε συνδυασμό με την τεχνολογία SCR, μετατρέπει το 85% των ΝΟx (οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από τα καυσαέρια του πετρελαιοκίνητου οχήματος σας) σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς. Ως εκ τούτου, τα NOx, που είναι σημαντική πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μειώνονται δραστικά.

 

3. Πρότυπα Euro 5 και Εuro 6: Γιατί χρειάζομαι το AdBlue?

Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει από το 1990 τις εκπομπές ρύπων των καυσαερίων με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς. Έκτοτε, έχουν εφαρμοστεί αρκετές οδηγίες (Euro 1 εως Euro 6) προκειμένου να καθοριστούν όλο και χαμηλότερα όρια εκπομπών. Αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες κατά της ρύπανσης αποσκοπούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών από τα καυσαέρια, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx), οι υδρογονάνθρακες, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα αιωρούμενα σωματίδια. Η τεχνολογία SCR με τη χρήση AdBlue® είναι ένα από τα συστήματα που επέλεξαν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ώστε να συμμορφωθούν με τα πρότυπα EURO και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών .

 

4. Τι είναι η τεχνολογία SCR?

Η SCR (Selective Catalytic Reduction, Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) είναι το όνομα μιας από τις τεχνολογίες επεξεργασίας καυσαερίων για τα οχήματα ντίζελ, μέσω της οποίας μετατρέπονται τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε υδρατμούς και άζωτο, χάρη στη χρήση του AdBlue®. Ο αέρας που αναπνέουμε αποτελείται από 80 % άζωτο, το οποίο είναι εντελώς ακίνδυνο. Με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Euro 4 και Euro 5 για τις εκπομπές των βαρέων οχημάτων, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία SCR για να συμμορφωθούν με τις νέες νομοθεσίες σχετικά με τις εκπομπές NOx . Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, η SCR εμφανίζεται στην Ευρώπη μόλις το 2014 με το πρότυπο Euro 6.

Το AdBlue® εγχέεται στο σωλήνα της εξάτμισης, που βρίσκεται πριν από τον καταλύτη SCR και μετά τον κινητήρα. Όταν θερμανθεί μέσα στο σωλήνα της εξάτμισης, το AdBlue® αποσυντίθεται σε αμμωνία (ΝΗ3) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Όταν τα οξείδια του αζώτου NOx αντιδράσουν με την αμμωνία μέσα στον καταλύτη, τα επιβλαβή NOx μετατρέπονται σε αβλαβές άζωτο (Ν2) και νερό (H2O) .

 

5. Είναι το αυτοκίνητό μου εξοπλισμένο με την τεχνολογία SCR?

Για να μάθετε αν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία SCR, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του οχήματος σας ή να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία.  Επίσης, αν παρατηρήσετε το χαρακτηριστικό στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής AdBlue® στο αυτοκίνητο (δίπλα στο στόμιο πλήρωσης δεξαμενής ντίζελ), τότε το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με SCR.

 

6. Πού βρίσκεται ο σωλήνας πλήρωσης AdBlue®  στο αυτοκίνητό μου?

Η θέση του σωλήνα πλήρωσης ρεζερβουάρ AdBlue® εξαρτάται από το μοντέλο του οχήματός σας. Σε ορισμένα μοντέλα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο πλήρωσης diesel. Σε άλλα είναι στο πορτμπαγκάζ και σε άλλα οχήματα είναι κάτω από το καπό. Για να μάθετε περισσότερες  πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σας ή δείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας.

 

7. Ποια είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής AdBlue® ?

Η χωρητικότητα της δεξαμενής AdBlue® εξαρτάται επίσης από το μοντέλο του οχήματός σας. Σε γενικές γραμμές, κυμαίνεται μεταξύ 8L και 25L. Για να μάθετε περισσότερες  πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σας  ή συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας.

 

8. Ποια είναι η συχνότητα πλήρωσης της δεξαμενής AdBlue®?

Όπως συμβαίνει και με το καύσιμο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του AdBlue: ο τύπος του οχήματος, ο τύπος του κινητήρα, το φορτίο του οχήματος, οι καιρικές συνθήκες (χιόνι, άνεμος, βροχή , κλπ.) και το στυλ οδήγησης.  Επιπλέον, το μέγεθος της δεξαμενής AdBlue μπορεί να ποικίλλει σημαντικά. Συνεπώς, η συχνότητα ξαναγεμίσματος εξαρτάται ιδιαίτερα από το όχημα.

Στα βαρέα οχήματα, ένας μετρητής δείχνει το επίπεδο του AdBlue® στη δεξαμενή.  Στα επιβατικά αυτοκίνητα, εμφανίζεται στο ταμπλό προειδοποιητική λυχνία όταν απομένουν 2.400 χιλιόμετρα οδήγησης (όταν εμφανιστεί αυτό το σήμα είναι καιρός να ξαναγεμίσετε).

 

9. Μπορώ να ξαναγεμίσω τη δεξαμενή AdBlue® μόνος μου?

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, ανάλογα με το όχημα, η πρόσβαση στο σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής  AdBlue® είναι περισσότερο ή λιγότερο εύκολη. Επίσης, σε ορισμένα οχήματα πρέπει να γίνει επαναφορά στο ταμπλό, ώστε να σβήσει η προειδοποιητική λυχνία AdBlue®,  για την οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να επισκεφθείτε την αντιπροσωπεία.

Προσοχή: Αν βρεθείτε σε πρατήριο πώλησης AdBlue®, ρωτήστε εάν διαθέτουν αντλίες σχεδιασμένες, ώστε να μπορείτε να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή του επιβατικού αυτοκινήτου σας. Αυτό δεν ισχύει πάντα, καθώς είναι πιθανό, η αντλία που διαθέτουν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βαρέα οχήματα. Η συχνότητα πλήρωσης AdBlue® στα βαρέα οχήματα μπορεί να είναι και κάθε εβδομάδα, γι’ αυτό και οι αντλίες στα πρατήρια είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτή τη χρήση (ιδιαίτερα η ταχύτητα ροής που είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των επιβατικών αυτοκινήτων, προσαρμόζεται στο μέγεθος των δεξαμενών τους).

 

10. Ποια είναι η κατανάλωση AdBlue® σε σύγκριση με την κατανάλωση καυσίμων; Μόνο για τους συμβούλους.

Όπως και με την κατανάλωση καυσίμων, η κατανάλωση AdBlue® ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τον τύπο του οχήματος (τροχόσπιτο, SUV, αυτοκίνητο , κλπ), τον τύπο του κινητήρα , τις οδηγικές συνθήκες (βουνό, με τρέιλερ, τροχόσπιτο, κλπ ), το στυλ οδήγησης. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν μεταξύ 2013 και 2016 , η κατανάλωση AdBlue® είναι περίπου 1.5L κάθε 100L diesel.

 

11. Το AdBlue® που πωλείται στο πρατήριο καυσίμων  είναι συμβατό με το όχημά μου;

H τεχνολογία SCR σχεδιάστηκε, ώστε να χρησιμοποιεί υγρό που καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 22241. Τα προϊόντα με την ετικέτα AdBlue® πληρούν τη συγκεκριμένη προδιαγραφή και εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία του συστήματος SCR ανεξαρτήτως της μάρκας του αυτοκινήτου σας.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνιστούν μόνο προϊόντα με την ετικέτα AdBlue®, παρότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα προϊόντα που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή ISO 22241 χωρίς κίνδυνο για το σύστημα SCR του οχήματός σας.

 

12. Αν ξαναγεμίσω την δεξαμενή AdBlue® μόνος μου , θα χάσω την εγγύηση του κατασκευαστή ;

Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί: οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν θα δεχθούν τις αξιώσεις εγγύησης εάν χρησιμοποιείτε προϊόν το οποίο δεν συμμορφώνεται με την ISO 22241. Το brand AdBlue® εξασφαλίζει ότι τηρείται η προδιαγραφή. Το σύστημα SCR είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε οποιαδήποτε χημική πρόσμειξη μπορεί να περιέχεται στο διάλυμα ουρίας. Χρησιμοποιώντας ένα ποιοτικό προϊόν θα αποφύγετε το υψηλό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του συστήματος SCR.

 

13. Ποιες είναι οι προφυλάξεις κατά τη χρήση του AdBlue® ;

Το AdBlue® είναι πολύ εύκολο στη χρήση και αβλαβές. Δεν είναι ούτε καύσιμο , ούτε πρόσθετο καυσίμου, αλλά ένα διάλυμα ουρίας υψηλής ποιότητας, που πρέπει να παραμείνει στην ειδική δεξαμενή του οχήματος σας. Μπορείτε να ξαναγεμίσετε το δοχείο AdBlue® σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Προσοχή: δε βάζουμε AdBlue® στη δεξαμενή ντίζελ ή ντίζελ μέσα στη δεξαμενή AdBlue®, αυτό θα ήταν πολύ επιζήμιο για τον κινητήρα και τον καταλύτη.

 

14. Είναι το AdBlue® επικίνδυνο προϊόν?

Το AdBlue® είναι μη εύφλεκτο, μη εκρηκτικό, αβλαβές για το περιβάλλον και ως μεταφερόμενο υγρό ταξινομείται στην κατηγορία της ελάχιστης επικινδυνότητας. Εάν χυθεί AdBlue® στα χέρια σας, τα ρούχα σας ή το αυτοκίνητό σας, απλά ξεπλύνετε με νερό.

 

15. Το  AdBlue® αφήνει λεκέδες αν χυθεί ; Μόνο για τους συμβούλους .

Το AdBlue® μπορεί να αφήσει λευκούς λεκέδες και/ ή να προκαλέσει ολισθηρότητα στο πάτωμα. Εάν χυθεί AdBlue® στο πάτωμα, μέσα σε ένα όχημα ή σε μια βαμμένη επιφάνεια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν χυθεί AdBlue® στο δέρμα σας ή στα ρούχα σας, μπορείτε να το απομακρύνετε με νερό.

 

16. Πότε εμφανίζεται στο ταμπλό η προειδοποιητική λυχνία ξαναγεμίσματος AdBlue®;

Η ειδοποίηση ξεκινάει 2.400 χιλιόμετρα πριν χρειαστεί να ξαναγεμίσετε (αυτό το επίπεδο συναγερμού είναι κοινό για όλα τα οχήματα και απαιτείται από το πρότυπο). Το ταμπλό του αυτοκινήτου σας διαθέτει προειδοποιητική λυχνία που θα ανάψει όταν πρέπει να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή AdBlue®. Αν το σήμα στο ταμπλό ανάψει, που σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή, μην ανησυχείτε: έχετε πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα που απομένουν προτού χρειαστεί να ξαναγεμίσετε AdBlue®. Για να σβήσει η προειδοποιητική λυχνία, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη δεξαμενή τουλάχιστον 4L AdBlue®.

 

17. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα συντήρησης; Μόνο για τους συμβούλους.

Στο αυτοκίνητό σας έχει τοποθετηθεί σύστημα SCR από τον κατασκευαστή, και λειτουργεί αυτόματα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι για τη συντήρηση ή την αλλαγή του. Το AdBlue® εγχέεται αυτόματα στα καυσαέρια ανάλογα με την ταχύτητα του κινητήρα του οχήματός σας. Μπορείτε, ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι το σύστημα SCR λειτουργεί σωστά χρησιμοποιώντας μόνο AdBlue® ώστε να διαφυλάσσεται η αποτελεσματικότητα του καταλύτη SCR.

 

18. Έχει το AdBlue® κάποιο αντίκτυπο στην απόδοση του κινητήρα; Μόνο για τους συμβούλους.

Το AdBlue® δεν έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία του κινητήρα. Βοηθά στη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, ώστε να ανταποκρίνονται στα επίπεδα των ευρωπαϊκών προτύπων. Ωστόσο, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της δεξαμενής AdBlue®, η απόδοση του κινητήρα μπορεί περιοριστεί ή το όχημα να σταματήσει.

 

19. Έχει το AdBlue® κάποια επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου; Μόνο για τους συμβούλους.

Η χρήση της τεχνολογίας SCR και AdBlue® επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της καύσης, η οποία, για ορισμένα οχήματα, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση της κατανάλωσης έχει ήδη ληφθεί υπ’ όψιν στα στοιχεία που επικοινωνούνται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

 

20. Τι θα συμβεί αν δεν ξαναγεμίσω τη δεξαμενή AdBlue®;

Η πρώτη ένδειξη για ξαναγέμισμα της δεξαμενής AdBlue® εμφανίζεται στην ενδεικτική λυχνία όταν απομένουν 2.400 χιλιόμετρα. Αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται επαρκές ούτως ώστε ο οδηγός να ξαναγεμίσει AdBlue® την δεξαμενή του.

Εάν δεν ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή, θα ενεργοποιηθούν άλλα επίπεδα συναγερμού ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση και τις επανεκκινήσεις του κινητήρα. Σε πρώτη φάση, οι ειδοποιήσεις αυτές είναι οπτικές ή/ και ηχητικές. Στη συνέχεια, οι επιδόσεις του κινητήρα θα περιοριστούν. Το τελευταίο στάδιο είναι η μη δυνατότητα επανεκκίνησης του αυτοκίνητου αν δεν  γίνει πλήρωση της δεξαμενής AdBlue®.

 

21. Τι θα συμβεί αν σταθμεύω το όχημά μου αρκετές ημέρες έξω σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 11°C; Μόνο για τους συμβούλους.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν λάβει υπ’ όψιν τους αυτή την περίπτωση και γι’ αυτό έχουν ενσωματώσει αυτόματο σύστημα θέρμανσης του AdBlue® στη δεξαμενή. Έτσι, ο καταλύτης SCR λειτουργεί σωστά μέσα σε 20 λεπτά μετά την εκκίνηση του κινητήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Αν το AdBlue® έχει κρυσταλλωθεί στη δεξαμενή, οι επιδόσεις του δεν έχουν αποδυναμωθεί: το σύστημα θέρμανσης θα το μετατρέψει σε υγρό ξανά κατά τα πρώτα 20 λεπτά ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα SCR θα λειτουργήσει σωστά.

 

22. Τι πρέπει να κάνω μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αποθήκευσης; Μόνο για τους συμβούλους.

Η διάρκεια ζωής του AdBlue® είναι μεγαλύτερη από ένα έτος εάν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 30 ° C. Ωστόσο, αν τα χιλιόμετρα που διανύετε είναι πολύ λίγα σε σχέση με το μέγεθος της δεξαμενής του οχήματός σας, πρέπει να προγραμματίσετε μια αλλαγή και ανανέωση AdBlue® στην αντιπροσωπεία. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του οχήματός σας, ή συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία.